Mỗi 10.000đ sẽ tích 1 điểm, dùng điểm để đổi các quà tặng
Ngày hết hạn